II. Međunarodna bienalna konferencija USZM o Stop programu

O konferenciji

Prava djece i mladih u kaznenom postupku i izazovi u primjeni alternativnog pristupa/mjere diverzije

Cilj konferencije je okupiti svjetske i europske stručnjake i profesionalce koji će razmijeniti perspektive na području maloljetničkog prava. Promovirati će se alternativni pristup/diverzija u funkciji zaštite zajednice kao pozitivan proces u prevenciji kriminaliteta. Konferencija će se baviti sljedećim pitanjima: Svjetski trendovi primjene alternativnog pristupa/ diverzije, zakonodavna rješenja i primjeri dobre prakse za djecu i mlade [...]

December 10 @ 09:00 in Zagreb
MEĐUNARODNI PREDAVAČI
Anthony Capizzi
Judge / Sudac
Astrid Podsiadlowski
Psihologinja / Psychologist
Renate Winter
Sutkinja / Judge
Viktoria Sebhelyi
Sociologinja / Sociologist
Raspored predavanja
Lokacija
Hotel Dubrovnik, Gajeva ul. 1, 10000, Zagreb
Sponzori
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso