Gordana Buljan Flander

Gordana Buljan Flander
Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba/Child and Youth Protection Center of Zagreb

/hr/ Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba trideset se godina svoje karijere bavi djecom. Kao dječji psiholog u Klinici za dječje bolesti Zagreb često se susretala sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom koja nisu imala potrebnu zaštitu odraslih. Stoga je bila među prvima koji su početkom ’90-tih godina u Hrvatskoj prepoznali ovu problematiku te joj je posvetila svoj daljnji rad. Osnivačica je savjetodavne linije za zlostavljanu i zanemarenu djecu “Hrabri telefon” te inicijator osnivanja Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, koju je Vijeće Europe prepoznalo kao model dobre prakse i tako predstavilo u UN-u. Dobitnica je brojnih priznanja za svoj rad, među kojima se ističe nagrada multidisciplinarnom timu Poliklinike koju joj je dodijelilo Međunarodno udruženje za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN) 2008. godine. Uz stručni rad aktivno se bavi i znanstvenim radom te je objavila i na međunarodnim skupovima prezentirala brojne znanstvene i stručne radove. Objavljuje knjige, priručnike i brošure namijenjene roditeljima, djeci i stručnjacima. Posebno je posvećena prenošenju svojih znanja i iskustava budućim stručjacima kao profesorica na Filozofskom fakultetu u Osijeku i Hrvatskim studijima u Zagrebu. Stalni je sudski vještak za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

/en/ The director of the Child and Youth Protection Clinic the City of Zagreb has spent thirty years of her career working with children. As a child psychologis at the Zagreb Children’s Disease Hospital, she often met with abused and neglected children who did not have the necessary protection of adults. She was among the first to recognize this issue in Croatia in the early 1990s and devoted her further work to it. She is the founder of the counseling line for abused and neglected children “Brave Phone” and the initiator of the establishment of the Child and Youth Protection Clinic the City of Zagreb recognized by the Council of Europe as a model of good practice and presented at the UN. She is the recipient of many awards for her work, including the award to the Polyclinic multidisciplinary team awarded to her by the International Association for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) in 2008. She has also worked extensively with scientific work and has also published numerous scientific and professional papers at international conferences. Publishes books, manuals, and brochures for parents, children and experts. Particularly devoted to transferring her knowledge and experience to future professors as a professor at the Faculty of Philosophy in Osijek and Croatian Studies in Zagreb. She is a permanent court expert for abused and neglected children.