Ioan Durnescu

Ioan Durnescu
University of Bucharest, Faculty of Sociology and Social Work/Fakultet sociologije i soc. rada Sveučilište u Bukureštu

/hr/ Dr. Ioan Durnecu je profesor na Fakultetu sociologije i socijalnog rada Sveučilišta u Bukureštu. Prethodno je bio zaposlen kao inspektor i ravnatelj u Ministarstvu pravosuđa. Predaje i provodi istraživanja u području probacije i zatvorskog sustava, a posebno je zainteresiran za komparativnu probaciju. Jedan je od urednika časopisa “Probation in Europe”, “Understanding penal practice” te “European Journal of Probation”. Član je upravnog odbora Konfederacije za europsku probaciju, predsjednike je Fondacije za promoviranje sankcija u zajednici te presjedava random skupinom Sankcije u zajednici u sklopu Europskog društva za kriminologiju. Pozvani je predavač za različite međunarodne organizacije, kao što je Europska akademija prava.

/en/ Dr. Ioan Durnescu is professor at the University of Bucharest, Faculty of Sociology and Social Work. Previously he was working as inspector and director at the Ministry of Justice. He teaches and conducts research in the area of probation and prison fields. His special interest is comparative probation. He is one of the editors of the Probation in Europe and the Understanding penal practice and co-editor of the European Journal of Probation. He is a board member of Confederation of European Probation, president of the Foundation for Promoting Community Sanctions and chairman of the Community Sanctions Working Group of European Society of Criminology. He’s often invited to hold lectures at different international organizations such as European Academy of Law.