Ivana Radić

Ivana Radić
Pravni Fakultet Sveučilišta u Splitu/Faculty of Law, University of Split

/hr/ Od 2008. zaposlena na Pravnom fakultetu u Splitu. Trenutno radi kao poslijedoktorantica na Katedri za kazneno procesno pravo. 2016. godine obranila doktorsku disertaciju “Sustav maloljetničkih sankcija” na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof.dr. sc. Lea Cvitanovića. Vježbeničku praksu obavila na Županijskom sudu u Splitu kao sudački vježbenik-volonter, te 2011. godine položila pravosudni ispit s posebnom pohvalom. Članica je Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu i Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež. Autorica je nekoliko znanstvenih i stručnih radova (samostalno i u koautorstvu).

/en/ Since 2008 Radic is employed at the Faculty of Law in Split. Currently working as a postgraduate student at the Department of Criminal Proceedings Law. In 2016 she defended her doctoral dissertation “Juvenile Sanctions System” at the Faculty of Law of the University of Zagreb under the mentorship Prof.dr. sc. Leo Cvitanović. Practicing at the Split County Court as a referee trainee-volunteer, and in 2011 she passed a bar examination with special praise. Radic is a member of the Croatian Association for Criminal Science and Practice and the Association of Youth and Family Judges and Specialists. She is the author of several scientific and professional papers (independently and in co-authorship).