Lana Petö Kujundžić

Lana Petö Kujundžić
Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež/Association for youth and family judges and specialists

/hr/ Sutkinja za mladež s više od 30 godina radnog iskustva u sudskoj praksi Općinskog i Županijskog suda u Zagrebu. Zaposlena na Županijskom sudu u Zagrebu, prvostupanjskom i drugostupanjskome vijeću za mladež, predsjednica odjela za mladež i predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež u Hrvatskoj. Kao predsjednica udruge organizira preko 40 javnih tribina, stručnih skupova za promicanje prava djece i ranjivih skupina. Vodi projekt “Stop program” u periodu 2012.-2017. i uvodi restorativnu pravdu na područje grada Zagreba za prekršajno postupanje djece. Sudjelovala u izradi zakona: Zakona o sudovima za mladež, Zakona o izvršavanju kaznenih sankcija maloljetnika i Zakona o pravobranitelju za djecu. Predavač na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Studiju za socijalni rad, Pravnom fakultetu u Osijeku, Pravosudnoj akademiji, Hrvatskoj odvjetničkoj akademiji i Policijskoj akademiji. Sudjeluje na mnogobrojnim međunarodnim konferencijama i kongresima kriminologa, viktimologa, kaznenog i maloljetničkog prava, te protiv zlostavljanja i zanemarivanja djece. Stručni konzultant Vijeća Europe, TAIEX-a, Europske komisije, UNICEF-a Crna Gora, Ministarstva pravde Crna Gora, UNICEF-a Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Hrvatske za maloljetničko pravo. Autorica desetak stručnih članaka i knjige o pravima djece. Aktivan član povjerenstava, Ministarstva pravosuđa i Ministarstva socijalne politike i mladih, koja se bave pravima djece. Članica je etičkih povjerenstava: Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i Psihijatrijske bolnice za djecu Zagreb. Dobitnica godišnje nagrade za promicanje prava djece u 2014. godini Ministarstva socijalne politike i mladih. Doktorirala 2017. na temi Djeca počinitelji i žrtve u kaznenom postupku.

/en/ A juvenile judge with more than 30 years of experience in the jurisprudence of the Municipal and County Court in Zagreb. Employed at the Zagreb County Court, the first instance and second instance of Council for youth, president of the Juvenile department and president of the Association of Youth and Family Judges and specialists (AYFJS) in Croatia. As the president of AYFJS implements a diversion project for youth called “Stop program” since 2012 in the City of Zagreb and the City of Velika Gorica. In the years 2013 and 2014 she introduced restorative justice in the City of Zagreb for misdemeanour treatment of children. Participated in the drafting of laws: The Law on Juvenile Courts, the Law on Execution of Criminal Sanctions for Juveniles and the Law on the Ombudsman for Children. Regular lecturer at the Faculty of Law, School of Social Work, the Judicial Academy, the Bar Academy and the Police Academy and regular participator and presenter in international conferences and congresses of criminologists, victimology, criminal and juvenile law. Professional consultant for the UNICEF Montenegro and the Ministry of Justice of Montenegro and UNICEF Croatia and Croatian Ministry of Justice for juvenile justice. The author of a dozen scientific articles and books on children`s rights. Active member of the committees of the Ministry of Justice and the Ministry of Social Policy and Youth, related to children`s rights and a member of the ethics committees of the Polyclinic for the Child Protection of Zagreb and Psychiatric Hospital for Children Zagreb.