Renate Winter

Renate Winter
The Committee on the Rights of the Child/ Odbor za prava djeteta

/hr/ Sutkinja Renate Winter je predsjednica Odbora za prava djeteta. Sutkinja Winter imenovana je glavnom tajnicu Ujedinjenih naroda Posebnom sudu za Sierra Leone 2002. godine. U razdoblju od ožujka do svibnja 2004. služila je kao predsjedavajući dužnost, au svibnju 2008. izabrana je za predsjednika. Ona je sadašnji predsjednica RSCSL-a (Rezidualni sud u Sierra Leoneu). Godine 1981. Sutkinja Winter postala je sutkinja na Bečkom sudu za mladež, gdje je poduzela projekte koji će pomoći rehabilitaciji mladih s problemima ovisnosti o drogama i mentalnim invaliditetom. Sutkinja Winter također je radila za Ujedinjene narode na projektima vezanim za mlade i djecu vojnike, uključujući i brojne zemlje Afrike i Latinske Amerike, te se bavila pitanjima organiziranog kriminala i restorativne pravde. Tijekom 1990-ih, sutkinja Winter vodila je brojne međunarodne konferencije o pitanjima maloljetničkog pravosuđa i pravosuđa vezanog za ravnopravnost spolova. Ona je bivši predsjednik Međunarodnog udruženja mlaljetničkih i obiteljskih sudaca, a trenutno radi sa UNODC-om na terorističkim pitanjima koja se odnose na djecu

/en/ Justice Renate Winter is Chair of the committee of the Right of the Child. Justice Winter was appointed by the Secretary-General of the United Nations to the Special Court for Sierra Leone in 2002. She served as its Acting President from March to May 2004 and in May 2008, she was elected President. She is the current president of the RSCSL (Residual Court of Sierra Leone). In 1981, Judge Winter became a judge at the Vienna Youth Court, where she undertook projects to help rehabilitate youths with problems of drug addiction and mental disability. Justice Winter has also worked for the United Nations on projects related to youth and child soldiers, including in numerous African and Latin America countries, and has dealt with issues of organized crime and restorative justice. Throughout the 1990s, Judge Winter chaired numerous international conferences on matters relating to juvenile justice and gender-related justice issues. She is the former President of the International Association of Youth and Family Court Judge and she is currently working with UNODC on terrorist matters concerning children.