Viktoria Sebhelyi

Viktoria Sebhelyi
Sociologinja / Sociologist

/hr/ Viktoria Sebhelyi je mađarska sociologinja i aktivistkinja za ljudska prava čija su revolucionarna istraživanja bila ključna za povećanje svijesti i razumijevanje trgovine ljudima među donositeljima politika i pružateljima usluga nevladinih organizacija u Mađarskoj. Dodijeljena joj je nagrada US State Departmenta za ključan doprinos u borbi protiv trgovine ljudima. Poznata kao i akademska stručnjakinja o tom pitanju i posvećena zagovornica, Sebhelyi potakla je vlade i nevladine organizacije da surađuju na poboljšanju zaštite žrtava. Trenutno radi u Terre des hommes regionalnom uredu.

/en/ Viktoria Sebhelyi is a Hungarian sociologist and human rights activist whose groundbreaking research has been instrumental in increasing awareness and understanding of human trafficking among policymakers and NGO service providers in Hungary. Her work was awarded by the U.S State Department for key contribution in fighting against human trafficking. Known as both an academic expert on the issue and a dedicated advocate, Ms. Sebhelyi has galvanized government and NGO actors to collaborate on enhancing protections for victims. She is currently working at Terre des hommes Regional Office